top of page
attic.png
second floor.png
first floor.png

E sænte ælder invitasjonen i posten

men nå som du har funni vægen hit læll

så sætt de ned,

sætt de på me!

Dæ æ itte slek

at det støtt har vore slek

men de har dæ læll

du hukse kanskje itte åkken e æ

kanskje du te å mæ itte hukse at du har stått dær du står nå, før?

æll at du har sotte der du nå sitt, men, før?

Æll kæskje du glømte dæ mæ vilje

sammen mæ alt d andre

som du au ha væld å glømme

Kæskje du nå æ på væg te å skjønne at du har mista någgå

men sea du har kommi hit

så kæskje du itte har skjønt at du læte på fæl stælle

fordi det æ hær vi bor.

Hær finnes det itte noen svar

dætta hær æ kun ei hemlågå komfortsone

polert og manipulert førr å dekke døkkers krav

men døkk væt itte at vi høre

alt døkk si

om våre sår

og om våre fæl

og døkk skjønne itte at døkk allerede ha kommi så nær

at døkk allereie æ inne

dæ har fælfritt sløtt fæl hår gong

at du glømme hæinn du æ henn 

dær du nå står

æll dær du nå sitt

 

Vi bor dær de itte æ varnt

men itte æ før kaldt hællan

vi befinn øss dær ælle har feber,

men ingen bråne.

Dær ælle konstant brygge på någgå.

Dæ æ ein sjukdom som ælder fær utløp.

Dæ ha blitt te at hær;
så finns de eitt fravær 

tå deinn som æ nær,

å eit nærvær
tå deinn som æ fraværanes.

Å døm som bor dær

ja, du væt

dæ æ øss 

mennesjer som bor i ei ti uten ti

dær klukka tikke, men itte går

fordi såran har slutta å gro

døm æ opne før alltid

vi æ mennesjer som ætterligne någgå som døm einn gong hadde

uten at vi væt at vi har vorte någgå anna

dæ høres kæsje ut som at vi har gått tu skritt tebake

men gang dæ mæ einn million

vi æ mennesjer som læte ætter någgå som æ virkele

mennesjer som imitere dyr

å som lære dyran å imitere øss

men har du noen gong hørt einn undulat synge?

du væt, på virkele, itte te eitt spæl

dæ æ øss som æ døm som syng te spæl

Øss dyran.

We The Animals.

tå Justin Torres

ei bok e ælder har læst

men noen gonger så trøng man itte dæ

når man snakke såmmå språk

læll om dæ æ eitt språk som visse andre har glømt

 

Fuggeln æ i fuggelhuse,

å bikkja æ i bikkjehuse,

kaninan æ i kaninhuse,

å far æ i mennesjehuset.

ælle under ly tå dæ som einn gong kjæm te å skje

men som vi itte ænda keinn forestille øss 

førdi døm som væt

læv itte ænda

å døm som kjæm te å væta

ville itte hatt någgå mæ øss å gjæra

vi søke ly frå någgå større.

I væla dær lyden tå sirener bety dau te ælderdom

dær snøfnuggan som lanne på nåsån i kvit stillhet

spelle hardere ein deinn mørkeste svartmetalln'

i dænna væla trudde vi kæsje eitt sekund at
når vi va ynger - så va vi ælder ænn dæ vi æ nå

å te dæ så ville e sagt 

«at du keinn si någgå slek

du æ ein del tå probleme!

skjønne ru itte at dæ du prøve å si itte spelle någgå rolle
Når du har treean i trehuse,

ikøynnan æ i ikøynnhuset,

rægne æ i rægnhuset,

stænan, i stænhuset,

mauran i maurhuset,

sukkere’ æ i sukkerhuset,

å galskapen æ i galehuset.

Keinn du itte fatte å begripe

at døm au søke ly slek søm øss?

Hænn æ sjela i sjelehuset?»

 

Vi æ glatte, men ruge.

Noen tå øss, eit visst prosent plastikk

Hukse du når du høldt hånda mi så hardt at det kjeintes ut som at han knakk?

å når du låg oppå meg

te e hølte på å miste pusten

men e itte klarte å rope stopp, fordi e såg at di smerte va større einn mi

men du slutta mæ dætta ætter ein viss alder

du syntes itte længer at vi va komfortable nok

æll kanskje itte fine nok.

så du prøvde å få øss te å passe inn;

Rau næglelakk å pensko.

ingen tatoveringer

men du har greidd å tatovere dætta hær inn;

«Du æ e eit produkt tå me»

å dæ æ soleklart 

å måneklart

at e fær itte knække armen din

æll gråte inn i brystkassa di

før du læt me. 

men, som e sa, au, slek som e har skjønt

så væt du ingenting

for e ser at du har vore hær før

å at du æ hær ænda

læll om du blånekte te hukommelsen din som skrik dæ du itte vil høre

at vi har støtt vore hær

ve sia tå de

bevisan ligg på bordet

men au på me

både inne og ute

inne i limboet tå varme og kulde

inne i feberdrømman

men du fær itte bråne hæll

fordi dæ va du som såg sola i augom

gjennom solbriller 

dæ va du som tænte på dætta huset

men dæ æ e som fortsatt æ hær

læll om du har veild å glømme at du itte æ hær ålæne

first floor

Du tæk tak i me

«kom bli mæ»

Du dræg armen min te re nesten brist, å vi byne å bist.

Vi bist over at e si «e vil stå hær i skuggen»,

mæ dæ så svare du «du læt som.»

Å dræg i æille arman på kroppen min.

Te slutt gje e ætter,

du fær vilja ri - akkurat slek som du vil ha ho.

Så ser du føttan mine som kjæm opp i frå jora,

bæn som æ kav rote bark.

Så ser du billan kryp vækk frå lyse i æill si skam,

å du slæpp taket.

second floor

E sku gjett alt e æg å har om dæ betydde at e førtsatt såg opp te de

attic

basement

basement floor.png

Du væt itte når e kjæm på besøk

Å kjære vene,

e væt hællan itte når e kjæm på besøk.

Meinns ælle gjærr narr tå tidssparanes apparater,

applikasjoner, og andre duppeditter som æ mæint før å gjær det nemmere

å bære væra.

Applikasjoner dær’n keinn leie folk før å stå i kø førr einn.

Takeaway-mat frå folk i rosa drakter,

raue og grønne elektriske farkomstmidler,

mæ kortere livskapasitet einn ei døgnfluggu.

Teink at e drømme om å miste mulegheten

te å gå.

E sku ønske e veinn i lotto, så e kunne kjøpe ælle klukkan i hæla væla,

slek at e kunne bestæmme sjøl når e ville si stopp.

E kunne frose væla mæ tri volt å batterisyre.

E laut væksa einn million armer før å stoppe ælla viseran frå å vise.

E kunne vore eitt æple om temperaturen va litt varmere.

E kunne vore einn tomat om dæ va litt kæillere.

E kunne vore ei klukke som stoppa å tikke mæ vilje.

garage.png

garage

…Å e rope:

Æillt æ tudelt!

Æillt æ re såmmå!

Meinn mine minne æg ingen.

Når tankan kjæm tebake som einn bomerang e hadde glømt at e kasta,

sitt e dær nakjen,

uten noen æll någgå å hølle fast i.

E lyt klamre me fast i me sjøl.

garage cellar

nbf altane.png
pool2.png
garage cellar.png

E vil tebake te dein ekte virtuelle skogen,

dær dyran itte æ længer førdi e itte kein forestille me døm.

Skogen dær dyran itte længer æ, førdi det itte æ ein ekte skog.

E vil ta på dein virtuelle overflaten tå någgå som eingong va ekte.

Ein bris tå nostalgi fækk mennesje te å savne skuggen frå bjørka, ækjan og gråntrean,

dær døm satt i ein sjølpåført oppræst skugge tå nybygg i mur æll tre.

Nostalgien ligg bevart i prøverør frå ei svunne tid, forsiktig lagt tebake i deinn biologiske mor.

Tri meters avstand før å itte smitte hverandre.

Skapninger skapt tå bilder tå døm som hævde at døm såg skapningan,
som ein politiskisse frå ei itte-mennesjele væl,
Sku vi finne ut at dinosauran hadde faktisk fjør.
Sku vi finne ut, at mennesjan faktisk itte va mennesjer,
men dyriske skapninger som flaug på ælle fire.


Før musikken eksisterte.
Før flamman eksisterte.
Da mennesjan kun skjønte å vatten va,
men itte å vatten hadde potensiale te å væra.
Ei ti’ da ordet vatten itte va eitt ord ænda.
Æll, da ord itte va ord, ut i frå å du foretrække.

Kanskje vatten va ein lyd, og vi imiterte lyden tå vatten før å kommunisere te døm andre.
At vatten hællan vart ein lyd som vi lågå.
«E æ tyst»

Tyst.

Dehydrert, meinn au høll kjæft.

Å han bror vart stille.

Einn gud mæ flær navn som referere te dein såmmå skuggen,

tu ender som møtes å bli ein ny,

som eit slektstre snudd på huggu.
Enner som ælder feikk sett han oldefar æl ho oldemor møtes, vinke, hælse, elske.

Dær e står på æille fire i einn skog å surpe vatten frå einn bækk.
Dær e står på æille fire å gnikke ræva mi opp mot eitt tre førdi ingen anna skapning itte kein kleie me.
Døm sku å ha dotte, da døm au sto på æille fire.

Hær e nå sitt føran frokostbordet å smøre syltetøy på kvitt brø.
Hær e nå sitt føran frokostbordet å høre på eit slektstre som gro så høgt,

e keinn høre barken knirke i dæ samtalen væks føran me, ein samtale som e itte riktig kein sjå.
Hær e nå sitt ætter sex på p-piller, is på pinne og mæ ein kæll orangina,

Hær e sitt mens e høre på atomer som diskutere men itte kjæm non væg,
førdi vi æ stranda på land.
Stranda dær e sitt meins e høre på sirissan syng evighetssanger.


Ein professor sa ein gong te me, at sirissan einngong va mennesjer.
Dæ va døm mennesjan som hørte musikken før fyste gong.

Dæ va døm som gjekk inn ein slags transe, dær døm dansa, og dansa, te døm glømte å drekke, te døm glømte å æta.
Døm krympa, å vart brone, te døm knapt kunne bevege føttan, å at før å kunne fortsætta å danse, som eingong hadde vore dømmers største lidenskap, måtte døm skråpå bænan sammen.
At lyden tå sirissan æ lyden tå smærten som døm mennesjan som eingong eksisterte, fortsatt æg.

Tarantula.

Evighetsdansen.

Å misforstå sirisser før taranteller æ itte ein mennesjele fæl.
Sku dætta hær væra eit bevis, på at dæ du høre, itte æ dæ du ser? 

E kein si, nå som e ser dobbelt,

at e sku kæille me troanes. 

Førdi e vil itte danse mær. 

E vil stå i skuggen på ælle fire.

the outdoors

Tias teinner

har eti opp einn kropp,
som va ung når’n gjekk ut døra,
å når’n kom inn at

låg’n skamkrøkt i sænga.

Hjølpeslaus
som ein kvæks uta brodd
kravla’n se bortøver golve.
Sjela lente se opp å kviska ått kroppen;

«Takk,
førr at du kom på besøk»

Å dær sto e i dørglaningen.

Rætt opp å ne',
som ein dau metafor.
E slæpte eilt e hadde.

Å e slæpte eilt e va.
Eilt de mennesjelege e hadde gjort

som hadde leda opp te eit punkt
dær e sku stå
læll om ingen sto ve sia tå me

Præssa ner mot golve,
sitt minner oppå me som væg eitt tonn,

døm tynge me ner

mæ enten eit glis

eill ein gapanes kjæft

e itte kein sjå.

Å dæ æ stille som ein far ve kjøkkenbore’
spå ‘ru førtia’ mi kaffegruten.
Men ingen væt å e har gjort.
Å sjøl, så vil e hællan itte væta.

Førr e kunne vore dæ bæste, dæ verste
dæ sublime eill ei naturkatastrofe
eitt nerfrose stænansikt, eill ein proaktiv vulkan.

E kunne pissa i bassenge’ å itte sagt i frå.
Æll fisi å skyldt på bikkja.
E kunne gått te polti’ trætten gonger,
Æll sovna inn på parkbænken.
E sku sagt at mærkan mine va mine.
‘Mein dæ æ fortsatt ti’
Si kvæksen uta brodden,
Enhjørningen uta høinne’,
svane uta nebb,
Stol’n uta sæte,
Antenna uta signal,
Museet uta kunsten,
Huggue’ uta hår.
‘Ja’
Svarte kroppen

uta mennesje.

thanks to everyone who ever talked to me

bottom of page